Zmiany w Zarządzie OSKKO
dn. 3 marca 2024 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w Krakowie 3 marca 2024 r.,
odbyły się wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 

Aktualny skład Zarządu OSKKO to:

Izabela Leśniewska - Prezes
izabela.lesniewska@oskko.edu.pl

Ewa Halska - Członek Zarządu
ewa.halska@oskko.edu.pl

Ewa Czechowicz - Członek Zarządu
ewa.czechowicz@oskko.edu.pl

Jolanta Basaj - Członek Zarządu
jolanta.basaj@oskko.edu.pl

Alicja Kapcia - Członek Zarządu, Skarbnik
alicja.kapcia@oskko.edu.pl

Anna Zabielska - Członek Zarządu
anna.zabielska@oskko.edu.pl

Elżbieta Rakoczy - Członek Zarządu
elzbieta.rakoczy@oskko.edu.pl

Marek Pleśniar - Członek Zarządu
marek.plesniar@oskko.edu.pl

Jacek Rudnik - Członek Zarządu, Sekretarz
jacek.rudnik@oskko.edu.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian:

Ryszard Sikora - Przewodniczący

Małgorzata Stastny - Sekretarz

Sławomir Lipiński - Członek Komisji

 

 

Dyrektorem Biura OSKKO jest Marek Pleśniar.