Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje do opieki w autobusie szkolnym
strony: [ 1 ]
gongmin04-01-2011 09:36:47   [#01]
Jakie kwalifiakcje musi mieć opiekun w autobusie szkolnym podczas dowożenia dzieci? Czy musi być to nauczyciel?
hanabi04-01-2011 09:42:28   [#02]

zdaje się , że do dziś nie ma przepisów co do wymogów i kwalifikacji

musi to być osoba pełnoletnia

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/wpr/index.php?id_category=549&el_id=160

zajrzyj jeszcze tu;)


post został zmieniony: 04-01-2011 09:46:05
sylwia04-01-2011 15:10:56   [#03]
osoba pełnoletnia + przeszkolona
hanabi04-01-2011 17:11:31   [#04]

przez kogo?

sylwia05-01-2011 07:16:48   [#05]

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - szkolenie jest ważne 3 lata

+ inspektor BHP

hanabi05-01-2011 08:25:45   [#06]

ale gdzie to jest umocowane w prawie?

są ODN-y które szkolą opiekunów;)

grażka05-01-2011 19:56:53   [#07]
Pytam z ciekawości, bo mnie nie grozi - jaki jest zakres takiego szkolenia?
Leszek06-01-2011 14:54:42   [#08]

http://oskko.org.pl/forum/watek.php?w=33859

coś tu było o opiekunie 

pozdrawiam

sylwia28-01-2011 13:39:48   [#09]
pp Ustawa o Ruchu Drogowym
sylwia03-02-2011 12:12:27   [#10]

od 10 lipca 2010 obowiązuje nowe Roporządzenie MSWIA na podstawie którego zaświadczenie o ukończenu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania ( do tej pory 3 lata)

szkolenie kosztuje średnio ok 350 zł

organizuje je wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

hanabi03-02-2011 12:54:04   [#11]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1)

z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym

 

masz na mysli to rozporządzenie?

sylwia03-02-2011 13:44:46   [#12]
tak
stoner03-02-2011 13:47:25   [#13]
Z którego art. tego rozporządzenia to wynika?
hanabi03-02-2011 15:53:11   [#14]
ja się też nie mogę tego doczytać :)
sylwia03-02-2011 22:29:10   [#15]

pytacie z którego artyk wynika to jakie opiekunka musi mieć kwalifikacje i jakie musi mieć zaświadczenie? ;-)

czy może o koszt szkolenia ? ;-)

stoner03-02-2011 22:46:27   [#16]
z którego art. wynika to jakie opiekunka musi mieć kwalifikacje
hanabi04-02-2011 07:33:15   [#17]

zorro, a czytałes to rozporządzenie?

:)

 

Magdalena04-02-2011 09:20:26   [#18]
Krótkie to rozporządzenie... ale nadal nie wiem, co z tym opiekunem, bo ja tu nic w tym temacie nie znalazłam :(
hanabi04-02-2011 09:39:54   [#19]

nie martw się Magdaleno, nie tylko Ty nie widzisz

na razie tylko zorro cos dostrzega;) staramy się dociec co?

sylwia04-02-2011 11:08:27   [#20]

§ 2.2. Osoby, o których mowa w ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą", kierują ruchem, dając polecenia lub sygnały.

w art 6 są wymienione osoby- m.in "osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu", "kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci"

przez wiele lat szkolenia takie mieli nasi kierowcy i opiekunki- bezpłatnie co roku organizowała je policja

3 lata temu szkolenia policja przestała robić

robią je wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

i są kosztowne

dlatego wysyłamy na to szkolenie tylko opiekunki bo to one przeprowadzają dzieci przez ulicę jak dzieci wysiadają lub wsiadają

policja sprawdza czy opiekunki mają to szkolenie

może u was jest inaczej?

chętnie zaoszczędzę kasę

stoner04-02-2011 12:33:31   [#21]
Czy mógłby to zastąpić kurs opiekunów wycieczek?
sylwia04-02-2011 13:39:12   [#22]

chyba trzeba  zapytać o to policję

nie wiem

hanabi04-02-2011 17:59:20   [#23]
jak dla mnie opiekun w trakcie dowozu to ani kierowca, ani "pan stopek"

post został zmieniony: 04-02-2011 17:59:34
sylwia04-02-2011 18:25:29   [#24]

też jestem tego samego zdania

policja uważa inaczej

mandaty są duże

a może napiszę pismo do wojewódzkiej komendy......

niech zajmą stanowisko

hanabi05-02-2011 08:51:48   [#25]

dobrze prawisz;)

podziel się później z nami wiedzą

inka209-02-2011 11:20:43   [#26]

Ja w temacie dowozów, trochę z innej beczki (to też było).

Dzieci dowożone są przewozami regularnymi, dostosowanymi do potrzeb szkół. Opieki w busach nie ma. Czy jest spełniony warunek uoso o zapewnieniu uczniom bezpłatnego dowozu i opieki

rzewa10-02-2011 10:09:28   [#27]
w takim razie nie ma obowiązku dodatkowej opieki w przypadku uczniów pełnosprawnych - podobnie, gdyby uczniowie dojeżdżali autobusem PKS czy MPK
Józefina10-02-2011 13:48:43   [#28]
Moi uczniowie też dojeżdżają autobusami liniowymi PKS. Kiedyś temat opieki w PKS wałkowałam , ale poległam i doszłam czy owa opieka ma być czy nie. Na czym rzewo opierasz swoją opinię? Pozdrawiam
inka210-02-2011 15:54:34   [#29]
no właśnie, jak to rozgryźć? Z jednej strony - przewozy regularne, kursowe, więc każdy może pojechać, nie tylko uczeń. Ale jezeli ten uczeń ma 9 lat to jak to bez opieki? Rodzic zapewnia? To po co ten zapis w ustawie?
Józefina10-02-2011 16:03:24   [#30]
A od września do  szkoły przyjdą 5 latki do oddziału 0 . I też muszą wsiąść do autobusu PKS i jechać 12 km. Co z ich bezpieczeństwem? Odpowiedzialność przewoźnika czy szkoły/gminy/dyrektora?
inka210-02-2011 16:06:48   [#31]
Znam jakies wyjaśnienia min. transportu, ale pp to żadna.Kolejna luka prawna czy ja juz tak sie posunęłam w leciech, że czytać przepisów nie potrafię?
Józefina11-02-2011 20:29:14   [#32]

No i właśnie , coś wiedzieć pewnego powinniśmy , bo problem będzie od września. Może ktoś coś już wie?

Proszę....

Bona Fide12-02-2011 16:37:58   [#33]

Póki co, ja trzymam się wymogów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  

Określa one w załączniku nr 3, tabela IV, F „Stanowiska pomocnicze i obsługi” - opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) ma mieć wykształcenie podstawowe oraz umiejętność wykonywania czynności i nic więcej.


post został zmieniony: 12-02-2011 16:38:27
Bona Fide12-02-2011 17:17:54   [#34]

Ja nie jestem przekonana, co do szkoleń, o których napisano na początku:-)

Moim zdaniem szkolenia te odnoszą się tylko i wyłącznie do osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, nie zaś do osoby sprawującej opiekę podczas przewozu do i ze szkoły, no chyba, że osoba ta ma dawać sygnały uczestnikom ruchu drogowego.

Prawo o ruchu drogowym:

Art. 6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

  1)   policjant;

  2)   żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

  3)   (12) funkcjonariusz Straży Granicznej;

3a)  inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

3b)  umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;

  3c)  strażnik gminny (miejski);

  4)   pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

  5)   (13) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

  6)   osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

  7)   kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

  8)   (14) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.

  9)   (15) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

  10)  (16) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

3. Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:

  1)   dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym;

  2)   nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych pojazdów dawany jest przez tę osobę bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego pojazdu.

3a. (17) Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

3b. (18) Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach - osoba odbywająca szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

A poniżej fragment z rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.10.123.840), który jasno wskazuje, że osobą tą jest tzw. „Stójkowy” a nie opiekun i tylko ten stójkowy ma być przeszkolony przez WORD.

§ 6. 1. Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu powinna być podczas dawania poleceń i sygnałów wyposażona w kwadratową tarczę barwy żółtej fluorescencyjnej z umieszczonym w polu ośmiokątnym znakiem barwy czerwonej z napisem "STOP".

2. Polecenia i sygnały dla kierujących pojazdami osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię daje za pomocą tarczy, o której mowa w ust. 1.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, przed podaniem sygnału do wstrzymania ruchu pojazdów jest obowiązana:

  1)   wejść na przejście dla pieszych z uniesioną tarczą, w sposób niezmuszający kierujących do gwałtownego hamowania; płaszczyzna tarczy powinna być skierowana w stronę jadących pojazdów;

  2)   zezwolić pieszym na przejście przez jezdnię dopiero po upewnieniu się, że pojazdy się zatrzymały;

  3)   zejść z przejścia dopiero po opuszczeniu jezdni przez pieszych; oznacza to zezwolenie na kontynuowanie jazdy pojazdów.

4. Szczegółową specyfikację techniczną tarczy znaku, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


post został zmieniony: 12-02-2011 17:19:34
gongmin23-05-2011 20:43:58   [#35]
Wreszcie wszystko jasne!   Wykaz stanowisk pracowniczych jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). określa: "Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły) określa minimalne wykształcenie: podstawowe. Grupa zaszeregowania I.
Bona Fide24-05-2011 07:12:23   [#36]
No przecież to napisałam w poście [#33] :-)
dariuszw24-05-2011 13:23:50   [#37]
Kto u was zatrudnia takie osoby /do opieki podczas przejazdu/ OP czy szkoła?
rzewa24-05-2011 13:39:09   [#38]
powinien OP, a jeśli dyr szkoły (nie szkoła!) to tylko w imieniu i z upoważnienia OP
matyldaa28-01-2023 23:15:11   [#39]

 Czy opiekunka  w autobusie szkolnym dowożącym dzieci i młodzież powinna mieć ukończone szkolenie do kierowania ruchem drogowym bądź jakieś inne szkolenie lub kurs?

Jeśli opiekunem ( umowa zlecenie) jest nauczyciel, to również powinien coś dodatkowo ukończyć?

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]