Forum OSKKO - wątek

TEMAT: osiągnięcia na swiadectwie
strony: [ 1 ]
bbasia25-06-2010 14:10:40   [#01]

Jak powinny być wpisywane na swiadectwach osiagniecia ucznia? Czy te, które moze potwierdzić szkoła, bo ucznia na konkursy, zawody wysyłała? Czy wszystkie, jakie uczeń ma "gdzies tam" i przynosi na to dyplom?

W rozporzadzeniu jest zapisane:

- W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

 Nie potrafię właściwie zinterpretować tego zapisanego pogrubionym drukiem.

Konkretnie: 

  • mama uczennicy ma pretensje, ze na świadectwie brak wpisu za I miejsce formacji tanecznej z Klubu X na przegladzie wojewódzkim (dziewczyna była w tym zespole). Dostarczyła dyplom. My tzn. wychowawca i dyr nie mamy  o tym pojecia. Jest dyplom i mama z pretensjami oraz rozżalone dziecko, bo w innych szkołach (rzekomo) wpisali.
  • uczeń zajął I miejsce w konkursie fotograficznym organizowanym przez inna szkołę (w tym przypadku ponadgimnazjalną). Nie znam zasięgu konkursu (na dyplomie - "miedzyszkolnym"), ale to nauczyciel naszej szkoły wysyłał prace uczniów i w tym przypadku mam informację.

A chodzi przede wszystkim o punkty za świadectwo przy przyjęciach do szkól ponadgimnazjalnych

Jak takie sprawy rozwiązujecie? 

ddorota25-06-2010 14:29:26   [#02]

1. I miejsce formacji tanecznej z Klubu X na przegladzie wojewódzkim - jeśli organizatorem nie jest podmiot działający na terenie szkół nie wpisuję

2. konkurs międzyszkolny to nie jest konkurs powiatowy - nie wpisuję

jerzyk25-06-2010 21:55:08   [#03]

My kierujemy si zarzadzeniem Kuratora i w pierwszej kolejności wpisujemy to za co przyznawane są punkty:

http://kuratorium.kielce.pl/file_download/1219/zarzadzenie-01-2010.pdf

b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

 

• potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach

 

wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:

 

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego 4 punkty,

 

- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;

 

• zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu

 

wojewódzkim organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół

 

maksymalnie 4 punkty

 

• potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty /zgodnie z wykazem

 

dyscyplin zawartym w załączniku nr 1/:

 

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub,

 

- na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty;

 

• potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:

 

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub

 

- na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty

 

• osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu

 

rozumiany jako systematyczna, dobrowolna ( co najmniej w okresie półrocznym),

 

udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np.

 

aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,

 

organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty.

 

(wystąpiły problemy z formatowaniem)


post został zmieniony: 25-06-2010 21:57:48

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]