Codzienna lektura obowiązkowa dyrektora, wizytatora. Największe forum kadry kierowniczej oświaty: 32 tys. czytelników.Do OSKKO należy ok. 4000 dyrektorów, urzędników KO, OP. Jesteśmy najliczniejszą grupą wsparcia polskiego dyrektora.

Partnerzy Główni Kongresu:Partnerzy Kongresu:
 

 

 
 


„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora”
to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach. Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin i wzorów dokumentów.
 

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora”
powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.
W czasopiśmie „SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” znajdą Państwo aktualności prawnooświatowe, porady doświadczonych specjalistów, innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania szkołą i procesów edukacyjnych, wywiady z wybitnymi teoretykami i praktykami oraz wzory dokumentów.
Zapraszamy do lektury artykułu: Jak wdrażać TIK na zajęciach z języka obcego: otwarcie Akademii TIK – Języki Obce 2.0.


Rozmawiajmy o uchodźcach

Celem projektu jest ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest oparta na wzajemnym szacunku rozmowa w szkole uczniów na trudny temat jakim jest przyjęcie i obecność w Polsce uchodźców. Na Konferencji w Krakowie proponujemy debatę: Jak w szkole można rozmawiać na kontrowersyjne tematy.
OSKKO jest partnerem projektu.


Podczas organizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego gali
"Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2014/2015",
OSKKO zostało uhonorowane certyfikatem
Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych.


Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Ponad 600 dostępnych bezpłatnie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na portalu Scholaris.


 

 

KONSULTACJA OSKKO

Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o włączenie kwalifikacji "Prowadzenie pracy wychowawczej" do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA PAŹDZIERNIK 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


Dołącz do nas na:


BIULETYN OSKKO ZA WRZESIEŃ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA SIERPIEŃ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


BIULETYN OSKKO ZA LIPIEC 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


WNIOSEK OSKKO

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. problemu arkuszy ocen.

11 czerwca 2018 postulat OSKKO został przekazany MEN.

19 czerwca 2018 otrzymaliśmy odpowiedź MEN.BIULETYN OSKKO ZA CZERWIEC 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MAJ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

18 kwietnia 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA KWIECIEŃ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.

KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. ws. typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

26 marca 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozp. MENiS ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

12 marca 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA MARZEC 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

18 lutego 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. ws. warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

1 lutego 2018 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


BIULETYN OSKKO ZA LUTY 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


OSKKO występuje z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

czytaj dalej >>>


BIULETYN OSKKO ZA STYCZEŃ 2018 r.
Aktualności Forum OSKKO. Prawo. Ciekawe pliki z Wymiany Plików.


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

16 sierpnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Komunikat Komisji Europejskiej: Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

20 czerwca 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia.

3 maja 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozp. MEN ws. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje


KONSULTACJA OSKKO

Projekt rozporządzenia MEN ws. organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

23 kwietnia 2017 stanowisko OSKKO zostało złożone w MEN.
zobacz inne konsultacje 

 Google+  

adresy OSKKO: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, biuro: tel (89) 527-95-14; fax (89) 679-05-59
kom. biuro:
513-057-820, 509-498-266, kom. dyrektor Biura: 513-057-830;
poczta
: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn;
rachunek OSKKO:
(PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075 , NIP 739-33-33-505